Anastasia Sushchenko and Leona Walton backstage at Versace F/W 2013

Anastasia Sushchenko and Leona Walton backstage at Versace F/W 2013